Política de privacitat

El registre en aquest butlletí informatiu no implica la participació en cap concurs o promoció. L'objectiu del registre és exclusivament informar sobre l'espectacle Rebel by Cirque du Soleil 2019 a Andorra.

La subscripció en aquest butlletí informatiu sobre l'espectacle implica la recopilació de les dades personals que es consideren imprescindibles i l’acceptació de les bases legals.

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, us informem, en qualitat d’usuari, que les dades facilitades passaran a formar part del fitxer responsabilitat d’Andorra Turisme, SAU, registrat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Les vostres dades s’utilitzaran per comunicar-vos qualsevol iniciativa amb finalitat promocional i publicitària de les activitats turístiques d’Andorra Turisme (esdeveniments i activitats esportives, culturals i d’oci, entre d’altres) mitjançant qualsevol canal d’informació. Com a usuari, sou responsable de la veracitat de les dades facilitades i de comunicar-ne qualsevol modificació; per tant, Andorra Turisme queda exempta de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Aprofitem per informar-vos també que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, reclamació, portabilitat, limitació, supressió i oblit amb relació a les vostres dades. Aquests drets els pot exercir l’usuari enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica lpd@visitandorra.com o per correu postal a Andorra Turisme (C/Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, Andorra la Vella); cal incloure el nom i els cognoms, un domicili als efectes de notificacions, una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport i el contingut concret del dret que es vol exercir.

Si es produeix qualsevol canvi en aquesta política de privacitat després que l’hàgiu acceptat, se us comunicarà per correu electrònic. Pot consultar la política de privacitat sencera aquí.

Aquestes bases de dades es regeixen, en tots i cadascun dels seus aspectes, per la llei andorrana, i qualsevol controvèrsia que se’n derivi la resoldran els tribunals del Principat d'Andorra.